välkommen till sunsolutions

Kompetens – Kvalitet – spårbarhet

VI ERBJUDER KOMPLETTA SOLENERGI – OCH BATTERILÖSNINGAR FÖR DITT LANTBRUK, DITT FÖRETAG OCH DITT HEM

RING MIG!

Vi värderar den personliga kontakten. Hör av dig till oss, så gör vi en utvärdering av dina förutsättningar.

070 – 918 95 12

Eller skicka ett mail!

Simon Göransson,
Sälj/projektering

RING MIG!

Vi värderar den personliga kontakten. Hör av dig till oss, så gör vi en utvärdering av dina förutsättningar.

073 – 377 10 50

Eller skicka ett mail!

Björn Karlsson,
Säljansvarig

såhär arbetar vi med ditt projekt

Så långt som möjligt väljer vi hållbara och spårbara produkter ur ett kvalitativt och etiskt perspektiv. Vi följer en tydlig arbetsprocess för våra projekt från första kundkontakt till uppföljning och slutbesiktning.

w

Kontakt

Vi går igenom förutsättningarna  – tid för möte bokas.

Kundmöte

Förväntningar och förutsättningar diskuteras samt kontroll på plats.

Projektering

Anläggningen dimensioneras efter förbrukning och önskemål. Takstorlek och vind- och snölast beräknas.

Presentation

Anläggningens utformning, produktions- och ekonomisk analys samt offertgenomgång på vårt kontor i Motala.

Installation

Anläggningen installeras av vår egen lokalt anställda personal.

0

Mätning

Anläggningen effektmäts inför driftstart.

Uppföljning

Görs efter drifttagning och genom driftövervakning.

Slutbesiktning

För att säkerställa solcellsanläggningens funktion, att den uppfyller relevanta krav och standarder – uppmuntrar vi till att göra en slutbesiktning av installationen. Välj en oberoende besiktningsfirma  – vi står för halva kostnaden!

Kolla elföretaget
Kolla elföretaget
medlem av branschföreningen Svensk solenergi

Batterilagring

Energilagring med hjälp av batterier innebär en mängd nya möjligheter för dig som företagare eller privatperson.

Lagra dagtid

Lagra din solel på dagen – använd den när elpriset är som högst 

Läs mer

Med ett batteri kopplat till dina solceller kan du lagra den el du inte använder.

Det gör att du kan använda mer av den el som dina solceller producerar och inte behöver köpa lika mycket el från ditt elbolag.

 

 

Lägre elnätsavgift

Få lägre elnätsavgift genom att kapa effekttopparna.

Läs mer

Batteriet hjälper till genom att jämna ut dina  toppar. Effekt är hur mycket el du använder vid ett visst tillfälle. Ju fler elektriska apparater du använder samtidigt desto högre blir din effekttopp, som mäts i kilowatt (kW).

Enligt Energimyndigheten ska effekttariffer vara implementerade, senast 2027 hos svenska elnätsägare. De syftar till att minska höga effektuttag och jämna ut belastningen i elnätet.

Höga genomsnittseffekter kommer bestraffas med avgifter – där kan batteriet vara till stor hjälp för att sprida ut lasterna.

Att kapa effekttoppar innebär att använda lagrad el som tillskott i elförsörjningen när elsystemet blir ansträngt, vilket resulterar i en sänkt elkostnad.

 

 

Stödtjänster

Hyr ut ditt batteri till Svenska Kraftnät

Läs mer

Genom stödtjänster via exempelvis Checkwatt hjälper du till att balansera elnätet och får därigenom en extra inkomst.

 

 

+

Köpa och sälja el

Köpa och sälja el – utnyttja prisskillnaderna!

Läs mer

Priset på nordiska elbörsen Nordpool sätts kl.14:00 för efterföljande dags handel. Priset är med andra ord känt ett antal timmar i förväg, vilket kan utnyttjas.

När priset är lågt (vanligtvis under natten) laddar man upp batteriet (köper), för att sedan ladda ur batteriet (säljer) under dagtid då priset är högt.

Denna elhandel kallas spotprisoptimering eller spotprisarbitrage.

 

 

 

Tidigare projekt

Se några av våra tidigare projekt. Komplett ledda och utförda av Sunsolutions.

Strå Gård, Vadstena

Strå Gård, Vadstena

Sunsolutions är stolta över att stödja Strå Gård i deras övergång till förnybar energi och att...

Hanorp Gård, Motala

Hanorp Gård, Motala

Hanorp Gård, en pärla på Östgötaslätten bedriver en mångsidig verksamhet som inkluderar...

Södra Mellby

Södra Mellby

Sunsolutions har framgångsrikt implementerat solcellsanläggningar på taken hos Södra Mellby....

Vi bygger det
bästa för er

Sunsolutions levererar enbart produkter av högsta kvalitet, från minsta skruv och kabel till solpanelerna för att garantera en solelsanläggning av högsta kvalitet.

Vårt huvudfokus är att du som kund får den lösningen som gynnar dig bäst
– inte den som vi tjänar på mest på. Ekonomiskt hållbart, helt enkelt.

Utvärdera

Komplett solelslösning är mer än bara den tekniska lösningen.

Läs mer

En komplett lösning innehåller en analys av förutsättningarna, en ekonomisk kalkyl, en optimerad solelslösning som är anpassad till företagets önskemål, behov och slutligen överlämnandet av en säker och väldokumenterad anläggning. Självklart erbjuder vi också ett serviceavtal.

Det finns många skäl till varför just ditt företag ska bli producent av sin egen el och dessa skäl utgör en viktig del i Sunsolutions kompletta analys för att kunna erbjuda vad vi menar med en komplett solelslösning.

Analysen ger svaret hur en solelslösning ska utformas så att den passar företagets önskemål och behov samt de givna tekniska och juridiska förutsättningarna.

Tekniska förutsättningar

En solelsanläggning ska anpassas till takkonstruktionen, vilken yttäckning har taket, är det platt eller lutar det, vad är det för underlag under yttäckningen, åt vilket väderstreck är byggnaden orienterad? Vilka hinder i form av skorstenar, ventilationshuvar m.m. finns på taket som kan orsaka skugga på anläggningen?

På platta tak är möjligheterna större att orientera solpanelerna i olika väderstreck; låglutande i öst och västlig riktning eller med större lutning mer åt söder? Vad som passar bäst beror på flera av de ovan angivna förutsättningarna.

Ett alternativ kan vara att uppföra en solelsanläggning på marken.

Kostnaden för en lösning ska vägas mot beräknad produktion vilket kan innebära att en anläggning med lite mindre produktion är det som är mest kostnadseffektivt.

Hur stor elförbrukning under dagtid har företaget? Blir produktionen större än förbrukningen? Då ska överskottselen matas ut på elnätet vilket kan komma att kräva åtgärder från nätägarens sida.

Juridiska och övriga förutsättningar

I de flesta områden får man lov att uppföra solelsanläggningar på tak men det kan krävas bygglov. Annat att ta ställning till är:

 • Vem äger byggnaden och förfogar därmed över taket?
 • Vilken elförbrukningsprofil har företaget?
 • Kan anläggningen falla in under mikroproducentkriterierna och därmed ge rätt till skattereduktion?
 • Är verksamheten berättigad till reducerad elskatt?
 • Vilken storlek på anläggningen är mest ekonomiskt lönsam; förbruka det mesta själv eller sälja överskottsel?

En anläggning som producerar förnybar el kräver viss elektronisk hantering och utrustning, anläggningen är berättigad till elcertifikat och anmälan görs till Energimyndigheten.

Sunsolution klarlägger juridiska, tekniska och övriga förutsättningar och redovisar därefter ett förslag på en total solelslösning samt en kalkyl som ligger till grund för din investering i hållbar egenproducerad solel.

Installera

Sunsolutions levererar högkvalitativa certifierade solcellsanläggningar.

Läs mer

När företagets optimerade solelslösningar är beställd tar Sunsolutions specialister hand om allting fram tills dess solelsanläggningen är installerad, driftsatt, kontrollerad och leveransen godkänd.

 • Vi sköter tillståndshanteringen.
 • Vi tar hand om kontakterna med nätägaren och hanterar de tekniska och säkerhetsmässiga krav som ställs.
 • Vi installerar marknadens bästa och mest hållbara solpaneler från Sonnenstromfabrik.
 • Vi säkerställer hela anläggningens långsiktiga funktion och tillförlitlighet även med kvalitetsprodukter från tyska KACO och Schletter.
 • Vi utför installationen med Sonnenstromfabrik-certifierad personal.
 • Vi sköter kontakterna med Energimyndigheten och säkerställer att anläggningen erhåller elcertifikat och ursprungsgarantier.
 • Vi upprättar ansökan om investeringsbidrag för anläggningen och ser till att den lämnas in till Länsstyrelsen.
 • Vi utför installation, verifierar och dokumenterar anläggningen i enlighet med gällande IEC-norm. För din säkerhet och kontroll.
 • Vi utför installationen med hänsyn tagen till räddningstjänstens behov

ProBlemfritt ägande

Våra anläggningar uppfyller våra krav på hållbarhet, funktion och tillförlitlighet.

Läs mer

Vi använder enbart produkter från leverantörer som uppfyller våra krav på spårbarheten när det gäller produktens hållbarhet både miljömässigt och socialt.

Det innebär att tillverkningsprocessen hos våra leverantörer är helt genomlyst och miljöcertifierad. Alla solpaneler omfattas av prestandagaranti i toppklass. Beroende på modell omfattar garantin 25 eller 30 år.

Tillverkning av de solpaneler Sunsolutions levererar är vertikalt integrerad vilket innebär att kontrollen över produktionsledet är garanterad och omfattande kvalitetskontroller genomförs löpande mellan varje steg i processen.

titta in hos vår huvudLeverantör

Vi arbetar oavkortat utan mellanhänder med den tyska fabriken Sonnenstromfabrik i Wissmar i Tyskland. Det är faktiskt så nära att vi över dagen kan besöka fabriken. För oss är det viktigt att säkra kvalitet och spårbarhet i våra produkter. Tack vare denna närhet kan vi även erbjuda dig som kund ett mycket bra pris med god kvalitet och en garanti som är värd namnet.

vi är 

Sunsolutions by Telecon är sprunget ur ett mångårigt arbete i branschen inom förnybar energi.
Vi bygger kompletta energisystem som uppfyller högsta krav på kvalitét, vilket innebär minimal miljöpåverkan och goda arbetsmiljömässiga förhållanden i hela tillverkningsledet.

Till följd av hållbar energiproduktion av solel- och batterilösningar bidrar vi till den gröna omställningen lokalt som globalt – vilket vi kallar härproducerad solel.
Vi är stolta över vår övertygelse och berättar gärna mer om fördelen med hållbart tillverkade och spårbara solpaneler och batterilösningar.

Telecon (Telecontracting Scandinavia AB) är en av Sveriges ledande leverantörer till vindkraftsbranschen och har under många år installerat totallösningar för vindmätning i såväl Sverige som övriga Europa.
Telecon är också delägare i VKS-Vindkraft Sverige AB– en del av WKN Group med säte i Tyskland.

Företagets huvudkontor finns i Motala.

Kontakta oss!

Björn Karlsson, Säljansvarig

Tel 0141 - 44 11 50

Simon Göransson, Projektör/Sälj

Tel 070-918 95 12

Henrik Johnstone, Projektör/Takexpert

Tel 0141-44 10 60

Carin Sandblom, Projektör/Projektledare

Tel 0141-44 11 55

Johan Ström, Byggchef

Tel 070-918 95 11

Benny Edström, Teknisk support/installatör

Tel 0141-44 10 15

Vi värderar den personliga kontakten

Hör av dig till oss, så gör vi en utvärdering av dina förutsättningar och återkommer med förslag!

ring eller maila

0141 – 44 10 00

info@sunsolutions.se