Markanläggning på Tuddarp

Solpark under projektering med byggnation 2024/2025

I samarbete med Motala kommun där 2 Ha upplåts för en solpark på den sluttäckta delen av avfallsdeponin Tuddarp. Anläggningen ligger i utkanten av Motala stad och kommer att producera miljövänlig el motsvarande ca 150st normalstora villaanläggningar och placerar Motala kommun i täten av landet när det gäller nytänk i ett hållbart samhälle.

 Vi planerar även att komplettera solparken med ett batterilager (BESS).

Solpark – På din mark

Vet du om något område som skulle kunna vara aktuellt för förnybar elproduktion med solceller, gärna ett område som inte kan nyttjas till något annat av stort värde som matproduktion etc. Stora tak kan också vara en möjlighet för storskalig solelsproduktion. Tipsa oss gärna och då tittar vi närmre på möjligheterna för att göra vårt samhälle lite mer hållbart och bättre för kommande generationer.

RING OSS!

Vi värderar den personliga kontakten. Hör av dig till oss, så gör vi en utvärdering av dina förutsättningar.

0141 – 44 11 50

Björn Karlsson,
Säljansvarig

Vindpark

VKS startades 2010 och är ett samarbete mellan WKN GmbH med säte i Husum i norra Tyskland och Telecontracting Scandinavia AB i Motala. Med två starka ägare i ryggen har vi det kunnande och den erfarenheten som krävs för att hantera såväl små som stora vindkraftsprojekt över hela landet.

Vår roll på den svenska vindkraftsmarknaden är att utveckla, genomföra, sälja och leda byggprojekt fram till dess anläggningen är drifttagen och kan överlämnas till köparen. Vi åtar oss även projekt på outforskade områden eller som kört fast av olika anledningar.

Tillsammans med markägare och kunder jobbar vi vidare mot vårt mål; ett energimässigt hållbart Sverige nu och i framtiden.

Vindpark Hultema

Hultema är en vindkraftpark i Motala kommun bestående av 11 vindkraftverk i 6 megawattsklassen.

Byggnationen påbörjades under 2021 och driftsattes våren 2023.

Vindpark Laxåskogen

Vindkraftparken ligger i Laxå kommun och har 7st vindkraftverk av tillverkaren Siemens som har en toppeffekt på 3,6MW styck med en total höjd om 200m. Vindkraftparken har en total effekt om 25.2MW och en ungefärlig årsproduktion på 80 MWh vilket motsvarar hushållsel för ca 16 000 hushåll. Den driftsattes i Februari 2019.

Vindpark Målarberget

Målarberget ligger mellan Avesta och Norberg och är placerad i ett väldigt bra område med hänsyn taget till elområdena. 27 verk i 4 megawattsklassen. Driftstart årsskiftet 2020-21. Parken producerar ca 364 000 000 kwh/år och det motsvarar hushållsel för 182 000 hushåll.

Vindpark – På din mark

Vet du om något område som skulle kunna vara aktuellt för förnybar elproduktion med vindkraf. Tipsa oss gärna och då tittar vi närmre på möjligheterna för att göra vårt samhälle lite mer hållbart och bättre för kommande generationer.

RING OSS!

Vi värderar den personliga kontakten. Hör av dig till oss, så gör vi en utvärdering av dina förutsättningar.

0141 – 44 10 45

Ann-Sofi Laurin
Projektledare