Här installerade vi tre anläggningar:
Alorp gård hönshus 114,4 kWp
Verkstad, 15,6 kWp 
Skölstad 68,25 kWp

Effekt: 198,25 kWp
Stallage: Takföljande öst/väst, samt sydanläggningar
Solpaneler: Sonnenstromfabrik Excellent 325w M60 Smart
Växelriktare: 4 st Kaco Blueplanet 20kw, samt 2 st 50 kw
Förväntad årsproduktion: 180 000 kWh
Förväntad besparing CO2: 22,6 ton