Vi är tacksamma för att vi fått installera våra kvalitetspaneler i ny anläggning hos årets företag i Mjölby, läs motiveringen nedan: 

Fogdegårdens Lantbruk AB, med sin verksamhet på Östgötaslätten drivs på en fastighet som varit i familjens ägo sedan 1981 och drivs idag av tredje och fjärde generationen. Den består av ett flertal grenar såsom växtodling, äggproduktion, nötdjuruppfödning, samt vindkraft. Gemensamt för dem alla är kvalitet för kunderna kombinerat med ett långsiktigt miljö- och hållbarhetsarbete. Familjens sätt att driva sin verksamhet gör att den är ett föredöme för andra entreprenörer i lantbrukssektorn.”

Roligt att lantbruket nu även valt att satsa på att producera förnybar solenergi, tycker vi på Sunsolutions.  

Totalt 432 solpaneler: st 330w M60 Excellent från Tyska Sonnenstromfabrik
fördelat på 144 st på Fogdegården och 288 st på äggproduktionen.
Effekt: kWp Fogdegården 47,52 kWp samt Äggproduktionen 95,04 kWp
Takanläggning: Öst/Väst på äggproduktionen och sydläge på Fogdegården
Växelriktare: 6 st Siemens Kaco Blue Planet på vardera 20 kW
Förväntad årsproduktion: ca 135 000 kWh