Miljöanpassat: Återbruk med egenproducerad förnybar el. Anläggning i sydläge på korrugerad plåt.

Effekt: 67kw
Stallage: Schletter
Solpaneler: SW290w Mono
Växelriktare: Kaco
Förväntad årsproduktion: 60 000kWh
Förväntad besparing CO2: XX ton
Takyta: XXX m²