Vi har installerat en markanläggning på Brok gård i Vikingstad. Att installera solpaneler som fångar upp solenergin från marken, kan vara ett bra alternativ om man saknar ett tak som lämpar sig för solel.

Som vanligt är det våra premiumpaneler vi använder.

Effekt: 47,5 kWp
Markanläggning: Sydläge
Solpaneler: 144 st 330w M60 Excellent från Sonnenstromfabrik (Tyskland)
Växelriktare: 2 st Siemens Kaco Blue Planet på vardera 20 kW

Förväntad årsproduktion: 47000 kWh