I avtalsfasen med Motala kommun med eventuell byggnation under Q4 2022

I Offerby, Motala ligger det en Deponi som är sluttäckt i närheten av Motala Verkstad. Området gränsar till ett naturreservat där många vistas och då framförallt barn från kringliggande förskolor. Här finns chansen att visa upp hur ett hållbart samhälle kan se ut där man nyttjar de möjligheter som gamla synder kan ha och en experimentavdelning planeras i anslutning av solparken där man kan få kunskap om hållbar elproduktion och ett hållbar samhälle.