Installation i ena änden av ridhuset för bästa förutsättningar för framtida expansion av anläggningen.

Effekt: 17kw
Stallage: Schletter
Solpaneler: Solarworld 290w
Växelriktare: Kaco
Förväntad årsproduktion: 15 000kWh